For å bli medlem, send Mail med følgende til lenaflakk@hotmail.com

Navn:

Adresse:

Mobil nr: 

Mail:

Gjerne litt info om gren, alder o.l